ساعت کاری : شنبه تا پنجشنبه 9:00 - 21:00
ایمیل info@bimesarayenovin.ir تماس 16-34454802-026 تلفن همراه 09357430502

برچسب

بیمه سازمانی سامان
یکی از امکانات رفاهی که شرکت ها و موسسات حقوقی می توانند برای کارمندان خودشان ارائه دهند، امکان خرید بیمه نامه تکمیل درمان است که شرکت بیمه سامان بیمه نامه تکمیلی درمان را به صورت گروهی به سازمانها، شرکت های دولتی و خصوصی ارائه می دهد.   خرید بیمه نامه گروهی درمان چه شرایطی دارد؟...
Read More