بیمه گذاران گرامی می توانید به منظور پرداخت حق بیمه خود، از روش زیر استفاده نمایید.